“ ทำงานกับ

VARATGROUP

สร้างสรรค์สิ่งดี ๆ ได้มากมาย”

อินเซนทีฟรายวัน, รายเดือน ตามเป้าหมาย

ประกันชีวิต และประกันสุขภาพกลุ่ม

เบี้ยขยันประจำเดือน

วันหยุดพักผ่อนประจำปี

ประกันสังคม, กองทุนเงินทดแทน และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

เงินช่วยเหลือกรณีพนักงานคลอดบุตร

ค่าตำแหน่งแคชเชียร์รายวัน

เงินช่วยเหลือกรณีบุคคลในครอบครัวเสียชีวิต

รางวัลพนักงานดีเด่น

กิจกรรมภายใน Happy Work Place

ทำงานวันหยุดค่าแรง 3 เท่า, ทำงานวันหยุดนักขัตฤกษ์ค่าแรง 2 เท่า

งานเลี้ยงประจำปี ของรางวัลประจำปี

กรอกใบสมัคร