โปรโมชั่นใหม่ล่าสุด

มอบรางวัลแห่งภาคภูมิใจ เกียรติบัตรอันทรงคุณค่าและทองคำแท่งหนัก 1 บาท แก่พนักงานที่มีอายุงานครบ 5 ปี

มอบรางวัลแห่งภาคภูมิใจ เกียรติบัตรอันทรงคุณค่าและทองคำแท่งหนัก 1 บาท แก่พนักงาน รหัส 60 
ที่มีอายุงานครบ 5 ปี #shellvarattaya

-

Tel : 038-111-694

ระยะเวลาโปรโมชั่น
เริ่มตั้งแต่ 6 ม.ค. 2566 ถึง 31 ธ.ค. 2566
สอบถามเพิ่มเติม แชร์ในเฟสบุ๊ค